Mediabestand

Nieuwe kandidaat Amsterdamse gemeenteraad: Cornelis de Gelder alias ´Had je me maar´ (HD)

De zwerver Cornelis de Gelder alias Had je me maar beleeft zichtbaar plezier aan zijn verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam.

Meer

Zijn kandidatuur is een uiting van verzet tegen de in 1917 ingestelde opkomstplicht. Op de dag van zijn verkiezing, met maar liefst 14.000 voorkeurstemmen, werd Had je me maar veroordeeld wegens openbare dronkenschap. Hij heeft uiteindelijk nooit zitting genomen in de raad.
 
00.00 Tekst : In den tijd, dat men nog straattypen kende :
00.04 Tekst : De Nieuwe candidaat voor den Amsterdamschen Gemeenteraad Had-je-me-maar
00.11 Beeld : Winkel op straathoek, waar Had-je-me-maar met een sigarenkistje komt aanlopen en door steeds meer toestromende vrouwen begroet wordt
00.52 Close-up van Had-je-me-maar grimassen makend
01.22 EINDE

Maker:
Neerlandia NV (producent) / Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (beheerder)
Publicatiedatum:
1 januari 1921
Lengte:
01:31

Meer

Type:
video
Oorspronkelijke drager:
Film 
Gebruiker:
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Tags: