Media item

Chabar Dai Toa: Dipersembahkan oleh Nippon Eiga sha 19

Japanse propagandafilm (1941-1945). Nieuws uit Groot-Oost Azië Nr. 19

Meer

"NB: Deze film is onderdeel van een collectie Japanse films ingezet door de propaganda-afdeling van het Japanse leger tijdens de Tweede Wereldoorlog in Azië, waarbij Nederlands-Indië (nu Indonesië) door Japan werd bezet van 1942-1945. Kort na de Japanse capitulatie van 15 augustus 1945 zijn deze Japanse propagandafilms door de terugkerende Nederlandse autoriteiten in Indonesië geconfisqueerd en naar Nederland verscheept. De films zijn vrijgegeven door het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid na onderzoek in samenwerking met NHK Enterprises (Japanse Publieke omroep) in 2020. Deze films kunnen onjuiste, eenzijdige en politiek extreme ideeën bevatten. Please note: This film is part of a collection Japanese films used by the propaganda department of the Japanese military administration during the Pacific War, when the former Dutch East Indies (Indonesia now) were occupied by Japan from 1942-1945. Soon after the Japanese capitulation in August 1945 these films were confiscated by the returning Dutch authorities in Indonesia and shipped to the Netherlands. The films were released by the Netherlands Institute for Sound and Vision after research in cooperation with NHK Enterprises (Japanese Public Broadcaster) in 2020. These videos might reflect erroneous, biased or politically extreme ideas. nb: productie/publicatiedatum niet bekend: 1941-1945" 00.00 Wereld waarop adelaar. Tekst: Nieuws uit Groot-Oost Azië Nr. 19 God zij dank, Azië is weer voor de Aziaten. Laten wij gezamenlijk werken aan de eenheid van dit Groot-Oost Azië 00.23 Tekst: Een dag leerlingen op een tankschool 00.30 Beeld: groepen scholieren aangetreden voor twee-verdiepingen barak met op de achtergrond de berg Fujiama; de hoofdinstructeur brengt een saluut 00.43 Voorbereidende gymnastiekoefeningen door de scholieren, die met ontbloot bovenlichaam, legerpet op het hoofd, in carre staan opgesteld ; met sneeuw bedekte top van de Fujiama 01.00 De in legeruniform gestoken scholieren trekken hun uitrusting aan: een leren tankhelm met stofbril en een zware tankoverall, waarbij zij hulp krijgen van de instructeurs 01.26 De scholieren staan aangetreden ; scholier beklimt een tank en laat zich door de toren omlaag zakken 01.38 De tanks, op een lijn opgesteld, rijden een voor een naar voren. Instructeurs staan op de tanks, direct achter de scholier - tankcommandant in de toren 02.16 Tekst: Tentoonstelling van kunst in Japan 02.22 Beeld: het museum voor Schone Kunsten in Tokio, waar bezoekers de brede trappen opgaan 02.35 Bezoekers bekijken aandachtig de aan de wand geëxposeerde schilderijen van Japanse en westerse schilders, o.a. uit Frankrijk 03.46 Japanse bezoekers bekijken de schilderijen 03.59 Tekst: Gezelligheid in het nieuwe Manilla 04.05 Beeld: Japanse club op de hoek van de drukke winkelstraat ; beeldengroep van Rooms-Katholieke heiligen voor de ingang van de kathedraal 04.22 Opschrift in het Japans, betreffende tentoonstelling van door Japanse en Philippijnse kunstenaars, vervaardigde tekeningen en schilderijen, die druk bezocht wordt 04.33 Tekening van een toreador; Japanse karaktertekens; op schaal vervaardigde woningen ; houten speelgoed, t.w. een kanon en een pantserwagen ; jeugdige drukte bij de speelgoed-afdeling 04.49 Een hoekje van de expositie ; affiche met de aankondiging van massale gymnastiekuitvoering 04.58 Muziekkoepel met daarvoor instructeur, die oefeningen voordoet; massaal uitgevoerde lichaamsoefeningen door jongens en meisjes 05.38 Tekst: Japanse onderzeeboot 05.44 Beeld: Japanse onderzeeboot van de I-klasse in rustige zee; de boeg gezien vanaf de toren; de achtersteven, die witschuimende hekgolf opwerpt. De brug van dichtbij gefilmd 05.56 De machinekamer tijdens de bovenwatervaart; machinekamertelegraaf met Japanse karaktertekens; schakelaars van de electromotoren worden overgehaald en langzaam verdwijnt de toren onder water 06.17 Onderofficier geeft bevel door; roergangers, die de duikroeren bedienen; de boot verdwijnt onder water, het laatst de antenne en de periscoop, waarna de zee leeg is 06.48 Close-up van man met stethoscoop, die de geruispeiler bedient 06.54 Vijandelijk konvooi aan de einder ; bevelen worden doorgegeven in de onderzeeër, de roergangers aan de duikroeren brengen boot op periscoopdiepte, de aanvalsperiscoop rijst omhoog en komt boven water 07.08 Het periscoopvizier waardoor een vijandelijke torpedojager te zien is; de periscoop daalt neer, roerganger aan het rad van duikroer, gereedmaken van de lanceerbuis, geven van het vuurbevel door de periscoop kijkt, afvuren van de torpedo, die een vrachtvaarder in een huizenhoge explosie midscheeps treft 07.44 De commandant volgt door de periscoop de ondergang van het vijandelijke schip, dat met de voorsteven omhoog rechtstandig onder water verdwijnt 07.56 Bevel tot rijzen wordt gegeven en de onderzeeër verschijnt aan de oppervlakte; het voorschip met de uitwaaierende boeggolf 08.20 De onderzeeer passeert in een kalme zee 08.34 Tekst: Einde 08.39 Einde

Creator:
Nippon Eigasha (producer)
Publication date:
1 มกราคม 1941
Length:
08:53

Meer

Type:
video
Original format:
 
User:
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Tags: